Część 2

Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Wieliczce oraz modernizacja budynku Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce.

Czytaj więcej...

Część 5

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mietniowie, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach oraz modernizacja budynku Domu Ludowego w Pawlikowicach.

Czytaj więcej...