Część 7

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sygneczowie oraz budynku Szkoły Podstawowej w Raciborsku.

Przedmiotem zamówienia były:

    • modernizacja kotłowni w tym montaż kotła gazowego wraz z armaturą, rurociągami, izolacją oraz automatyką, montaż instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją wsporczą, rurociągami, armaturą i automatyką oraz montaż drzwi
    • stalowych przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej w Sygneczowie - modernizacja instalacji c.o. w tym montaż rurociągów, montaż grzejników wraz z armaturą i automatyką, montaż instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją wsporczą rurociągami, armaturą i automatyką oraz wymiana stolarki okiennej PCV 5 - komorowe z nawiewnikami, licowanie ścian płytkami, ocieplenie dachu, wykonanie zadaszenia nad wejściem w budynku Szkoły Podstawowej w Raciborsku.

 

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sygneczowie

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Raciborsku