Część 5

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mietniowie, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach oraz modernizacja budynku Domu Ludowego w Pawlikowicach.

Przedmiotem zamówienia było:

    • modernizacja c.o. wraz z armaturą, rurociągami, montaż instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją wsporczą, rurociągami, armaturą i automatyką oraz montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych, odgrzybianie, 2-krotne malowanie ścian sufitów w budynku Szkoły Podstawowej w Mietniowie,
    • modernizacja instalacji c.o. w tym montaż rurociągów, montaż grzejników, montaż instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją wsporczą, rurociągami, armaturą i automatyką oraz odgrzybianie ścian, ułożenie posadzki z płytek, licowanie ścian płytkami w budynku Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach,
    • modernizacja kotłowni w tym montaż kotła gazowego wraz z armaturą, rurociągami, izolacją oraz automatyką, montaż instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją wsporczą, rurociągami, armaturą i automatyką oraz wymiana okien z PCV - 5 komorowe z nawiewnikami i parapetami, ocieplenie stropu, wykonanie tynków wewnętrznych, wykonanie i montaż zadaszenia wejścia do kotłowni w budynku Domu Ludowego w Pawlikowicach.

 

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mietniowie

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach

Modernizacja budynku Domu Ludowego w Pawlikowicach