Część 2

Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Wieliczce oraz modernizacja budynku Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce.

Przedmiotem zamówienia był montaż instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją wsporczą, rurociągami, armaturą i automatyką w budynku Przedszkola nr 2 w Wieliczce oraz modernizacja c.o., montaż instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją wsporczą, rurociągami, armaturą i automatyką oraz montaż drzwi przeciwpożarowych, odgrzybienie pow. ścian kotłowni, wykonanie nowych tynków i dwukrotne malowanie w budynku Gimnazjum.

Modernizacja budynku Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce