Część 1

Modernizacja pawilonu przy ul. Kościuszki 51 w Wieliczce.

Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane polegające na kontynuacji nadbudowy piętra na całym budynku, zabudowy istniejącego tarasu nad pomieszczeniem apteki a także przystosowanie istniejącej części budynku na cele dziennego ośrodka dla dzieci i młodzieży. Wykonanie klatki schodowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, odgromowej, elektrycznej, wykonanie kotłowni gazowej wraz z przyłączem gazu, wykonanie elewacji i roboty wykończeniowe.