Zamówienie publiczne

Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce ogłasza postępowanie o zmówienie publiczne na roboty budowlane pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych oraz mieszkalnych na terenie Gminy Wieliczka, Działanie 7.2.

 

Dokumentacje:
                Część 1:
                         Projekty
                         Specyfikacje
                         Przedmiary
                         Pozwolenia
                Część 2:
                         Przedszkole Nr 2 w Wieliczce
                         Gimnazjum w Wieliczce
                Część 3:
                         Specyfikacja techniczna
                           - część nowa
                           - część stara
                Część 4:
                           Byszyce
                           Byszyce_pdf
                           Byszyce zgłoszenie
                           Janowice
                           Janowice_pdf
                Część 5:
                           Szkoła Mietniów
                           Szkoła Pawlikowice
                           Dom Ludowy Pawlikowice
                Część 6:
                           Gimnazjum Dobranowice
                Część 7:
                           Szkoła Raciborsko
                           Szkoła Sygneczów
                Część 8:
                           Dom Ludowy Mała Wieś
                Część 9:
                           Architektura:
                            - inwentaryzacja
                            - opis
                            - rysunki .dwg
                            - rysunki .pdf 
                           Konstrukcja
                           Instalacje elektryczne
                           Instalacje sanitarne
                           Inne dokumenty